Topp sanitetsberedskap

VACN har meget god sanitetsberedskap på hovedtreffene i tilfelle ulykker.

Sport Rescue Team sikrer oss en proffesjonell og rask behandling hvis noen kommer til skade. Vacn.no har tatt en prat med den erfarne ambulansesjåføren Harry Syversrud før banekjøringen startet på Våler i helga 2-3. juni.

Her har vi med oss en fullverdig ambulanse som vi kan rykke ut på banen med. Den er blant annet utstyrt med hjertestarter, oksygenutstyr, bårer, vakuumspjelk, vakuummadrass og akuttbag med alt man trenger av sanitetsmateriell på et ulykkessted. Dermed er deltakerne sikret at avansert førstehjelp  starter på skadestedet etter meget kort tid.

Lettere skadde kan vi bringe inn i den godt utstyrte sykestua i nord-enden av kafe-bygget. Hardere skadde får avansert førstehjelp og stabiliseres for vidre transport. Den kan enten skje med vår egen ambulanse til sykehus, vi kan rekvirere annen ambulanse eller helikopter. Vi er naturligvis godt utrustet med samband slik at vi følger med både på bane-administrasjonens- og klubbens eget arrangør-nett. Dermed oppfatter vi umiddelbart hvis det skjer noe og kan raskt rykke ut, forteller ambulansesjåføren som har vært med VACN de siste 7 årene.

Sport Rescue har utspring i KFUM sanitet i Oslo, og består av meget kompetent frivillig personell. Sammen med Syverud stiller også en erfaren anestesisykepleier, med både kompetanse og alle nødvendige fullmakter fra lege til å drive fullverdig medisinsk behandling på stedet. 

Vi stiller opp på en rekke motorsport-arrangementer, alt fra de store motorsportarrangementene og til de mindre lokale som feks cross-baner. Lista over referanser inneholder en rekke av de seriøse arrangementene i Kongeriket. Det er ikke til å stikke under en stol at motorsykkel-arrangementer medfører flere ulykker enn bil-arrangementene. Syverud legger til at de foruten målet om å redusere skadene også holder sine egne kunnskaper vedlike i skarpe situasjoner. 

Når det gjelder ulykkesstatistikk så kommer VACN meget godt ut av det. Syverud kan ikke huske en eneste skade som de har rykket ut på. Dette er noe vi som arrangører og medlemmer kan være glade og stolte av. Men dersom det skulle skje, har vi beredskapen på topp - på alle våre hovedtreff. 

Du treffer derfor også Sport Rescue på banekjøringen på Rudskogen 23. september, og kan slå av en prat med karene. Les mer på Sport Rescue Team nettsider.