Hovedstyremøte 8/2012 gjennomført

Hovedstyret gjennomførte sitt 8. møte i 2012 den 3. oktobert.

Hovedsakene denne gangen var:

  • planlegging av klubbens stand på Oslo Motorshow 26-28 oktober
  • planlegging av årsmøtet 18. nobember 2012
  • evaluering av banekjøringen p åRudskogen 23. september

Møtet var som vanlig hyggelig og nyttig. 

Hovedstyret gjennomfører fysisk møte ca en gang pr måned. I tillegg til dette diskuterer hovedstyret saker via epost og en egen kategori på forumet hvor det kun er adgang for styremedlemmer. Foruten dette så diskuteres saker pr telefon, så det gjøres mye arbeid også utenfor de fysiske møtene.

Alle styremøtene legges ut tilgjengelig for gyldige medlemmer, nå er også styremøtereferat nr 8/2012 tilgjengelig her.