Årsmøte 2015 unnagjort

Klubbens årsmøte ble i år holdt på Losby Gods.

Hovedstyret sammen med et titalls medlemmer møtte opp og hele agendaen ble gjennomgått.
Medlemmer fikk stilt spørsmål, og styret fikk anledning til svare og forklare omstendigheter rundt forskjellige tema.
Kasserer og revisor tok for seg det økonomiske og presenterte tallene for klubben og budsjett for neste år ble lagt frem.

For noen ble notatene fra møtet ganske enkle


Resultatet for valget ble presentert og nytt styret ble valgt inn.
Det ble som følgende:

Leder (valgt for ett år):

 • Anders Steen Thoresen

Nye styremedlemmer (valgt for to år):

 • Daniel Bakke
 • Jan Aimar Kostøl
 • John Arne Øverby
 • Chris-William Gjestemoen Rønning
 • Finn Kristian Kleppe

Sittende styremedlemmer (har et år igjen på sin periode):

 • Jeanette Steen Thoresen (Sekretær)
 • Daniel Olsen
 • Martin Amlie
 • Hans-Peter Röder (Kasserer)

Revisor:

 • John Kopperud

Valgkomite:

 • Steinar Sjaastad

3 nye æresmedlemmer:

 • Kjell Sverre Hatlen
 • John Arne Øverby
 • Steinar Sjaastad

I god tradisjon ble det servert lunch til alle som møtte opp etter møtet.