Årsmøtet 2012

Hovedstyret sendte i starten av denne uka ut epost til alle gyldige medlemmer med innkalling til årsmøtet. Det er i løpet av søndag 4/11-mandag 5/11 også sendt ut epost med link til mulighet for å forhåndsstemme.

Møtet avholdes i henhold til klubbens statutter, og hensikten er at medlemmene skal kunne påvirke klubbens drift gjennom overordnede beslutninger og føringer for hovestyret. Statuttene inneholder en liste med saker som skal gjennomgås, blant annet gjennomgang av styrets årsberetning, gjennomgang av regnskap for siste periode, budsjett for kommende periode og valg av nye medlemmer til styret.

Vanligvis pleier det å dukke opp rundt 25-35 medlemmer på årsmøtene, dersom det ikke er noen spesiell situasjon. Det er gjerne en fast kjerne av de medlemmene som i årevis har bidratt på frivillig basis i styreverv og andre driftsoppgaver rundt forumet, Treffpunkt, nettsider, utstillinger og banekjøring. I tillegg kommer gjerne noen gamle og nye medlemmer fra Oslo-området. Styret synes det er like hyggelig med gamle og nye fjes, og ønsker alle velkomne.

Tidligere år har klubben hatt en stor administrasjon med å sende ut innkallingen pr papirpost, inkludert stemmesedler for mulig forhåndsstemmer. Bare portoen alene ville kostet klubben nærmere 100.000 kr i år dersom vi hadde sendt med vanlig B-post. Selv om vi ville fått rabatter pga stort antall hadde det tilkommet betydelige utgifter til trykking, konvoluttering og adressering. I henhold til statuttene har vi derfor i år kun sendt ut innkallingen pr epost. Til opplysning er det kun en håndfull av våre medlemmer som ikke har registrert sin epostadresse i vårt medlemsregister, så etter alle solemerker vil en større andel av medlemmene nå motta innkallingen enn om dette skulle gått med papirpost hvor noe alltid kommer bort underveis.

Ved siste valg hvor forhåndsstemme ble levert på papir kom det inn i overkant av 200 forhåndsstemmer på papir og 30 stemmer under selve årsmøtet. Deretter gikk klubben over til hemmelig elektronisk forhåndsvalg som nå er benyttet ved de to siste årsmøtene, oppslutningen på disse har vært ca 800 stemmer hver gang. Dette er en tjeneste som vi viderefører også i år både fordi det øker valgdeltakelsen, effektiviserer selve årsmøtet og fordi det er en forutsetning så lenge vi ikke sender ut innkalling på papir.

Lurer du på hvor årsmøtet avholdes søndag den 18. november? Sjekk eposten du fikk fra oss eller gå til medlemsinfo (kun for innloggede medlemmer)

Vi viderefører den hyggelige tradisjonen med gratis lunsj til de fremmøtte medlemmene på årsmøtet. Vel møtt til alle som tar turen og dukker opp på årsmøtet.