Hovedstyremøte 1/2013 gjennomført

Hovedstyret gjennomførte sitt 1. møte i 2013 den 18. januar.

Hovedsakene denne gangen var:

  • plan for styrets jobb det neste året, med arbeidsfordeling
  • vintertreffet i Funäsdalen i februar 2013.

I tilleg ble flere andre saker diskutert. 

Hovedstyret gjennomfører fysisk møte ca en gang pr måned. I tillegg til møtene diskuterer hovedstyret saker via epost, telefon og en egen kategori på forumet hvor det kun er adgang for styremedlemmer. Det gjøres mye styrearbeid utenfor de fysiske møtene.

Alle styremøtereferatene legges ut tilgjengelig for gyldige medlemmer, nå er også styremøtereferat nr 1/2012 tilgjengelig her.