Samlingshelg for hovedstyret

Nå er ennå et møte avholdt i hovedstyret i klubben. Vanligvis avholdes styremøtene på en kveld, men denne gangen strakk det seg over to dager. Hensikten denne gangen var å få samlet også de med lang reisevei og få tid til saker som krever gruppearbeid.

Møtedeltakerne bestod av hovedstyremedlemmene, IT-sjefen, og redaktørene for Treffpunkt og nettsidene. Møtet ble avholdt på Rica Helsfyr hotell, slik at et par gode lunsjer og en felles middag ga de frivillige ildsjelene en hyggelig ramme rundt møtet. 

Møtet bestod av en felles del hvor følgende ble tatt opp:

 • gjensidig informasjon om hva man har jobbet med siden sist
 • status på medlemmer og økonomi
 • gjennomgang av planleggingen av hovedtreffet på Våler 31.mai - 2.juni
 • jubileumsturen som er like om hjørnet. Reiselederene viste full kontroll på opplegget. Medlemmene kan virkelig se frem til en flott tur.

Deretter ble det jobbet i grupper med en rekke saker, blant annet disse:

 • Konsept for annonsesalg i Treffpunkt og nettsider.
 • Konsept for rabattavtaler
 • Medlemsadministrasjon i nytt system og videreutvikling av nettsider.
 • Planlegging av hovedtreffene.
 • Retningslinjer for lokallag.
 • Økonomiforvaltning
 • Eventuell LMK tilknytning
 • og flere interessante saker.

Som vanlig kan innloggede medlemmer lese flere detaljer i møtereferatene som er lagret her.