Hovedstyre og fremmøtte medlemmer på årsmøte

Årsmøtet 2012 i gang.

Nå er årsmøtet akkurat kommet i gang, søndag 18. nov kl 12

Som vanlig er det et relativt beskjedent fremmøte, det er totalt 13 medlemmer som har møtt frem i tillegg til hovedstyret med 8 representanter . Et slikt oppmøte har vært standard i årevis. Kun ved en tidligere anledning har oppmøtet vært nærmere 100, da var det en spesielt engasjerende sak på agendaen. 

Jeg tolker årets fremmøte som at medlemmene stort sett er meget godt fornøyd med klubben og måten den blir ledet og administrert på, sier klubbens leder John-Arne.

Årsmøtets funksjon er å gi overordnet styring for den løpende driften av klubben som utøves av hovedstyret. Årsmøtet er det demokratiske organet hvor medlemmene har anledning til å påvirke kursen til klubben. Det er også en sikkerhetsventil mot eventuell vannskjøtsel fra hovedstyrets side, idet årsmøtet også bestemmer hvem som skal sitte i hovedstyret. Valgperioden er 2 år for de fleste vervene og det er ujevn rullering slik at det hvert år er noen som går ut og noen nye som kommer inn. Noen blir også gjenvalgt. Dermed bidrar medlemsmassen gjennom årsmøtet til at det er en fin blanding av gjenvalg og nytt blod til styret. 

De fremmøtte i dag består av:

  • hovedstyret
  • flere av våre aktive og faste frivillige fra Treffpunktredaksjonen, Web-redaksjonen, web/teknisk-gruppe og moderatorer/administratorer.
  • noen trofaste gamle medlemmer i Oslo-området supplert med noen nye.

Som vanlig ved de siste årsmøtene er valget i praksis avgjort på forhånd gjennom nærmere 700 forhåndsstemmer.  Klubben benytter en anonym spørreundersøkelsestjeneste for gjennomføringen av valget, hvor medlemmene har fått en epost med link til valget. Valget har foregått den siste uka, og avgjøres i siste liten idet siste frist for forhåndsstemme var i går. Resultatene offentliggjøres for styret og medlemmene for første gang på selve årsmøtet. 

I tillegg til valget blir det behandlet noen innkomne forslag, regnskap fra tidligere år og budsjett for kommende år.

Fullstendig sakliste for årsmøtet 2012 finner du her: http://www.vacn.no/medlemsinfo#arsmotet-2012

Referat kommer innen 10 dager.