Rapport fra årsmøtet 2012

Nå er ordinært årsmøte 2012 i klubben gjennomført. Det gikk av stabelen søndag 18 november 2012 på Mastemyr Hotell like utenfor Oslo. Planlegging og gjennomføring av møtet foregår til punkt og prikke i henold til en rekke krav i klubbens statutter. Det skal sikre at drift og utvikling av klubben foregår på seriøst vis og etter demokratiske prinsipper.

Årsmøtet gir medlemmene den formelle muligheten til å påvirke klubbens fremtid, og det er også hovedstyrets mulighet for å forankre de store linjene for kommende år som feks budsjett og eventuelle endringer i statuttene. Medlemmene kan også melde inn saker som de vil ha behandlet på årsmøtet, men i år kom det ingen slike inn. I tillegg er det vanlig at hovedstyret fremmer noen saker og det er en del faste poster som vi alltid skal gjennom. Disse fremgår av statuttene og omfatter blant annet godkjenning av innkalling/dagsorden, hovedstyrets årsrapport, godkjenning av forrige års regnskap og godkjenning av nytt budsjett. Den store spenningen knytter seg som regel til valget av nye styremedlemmer, valgkomite og revisor.

Som vanlig var det i år et tynt fremmøte. Det var 18 medlemmer foruten de 8 som stilte fra hovedstyret. De aller fleste medlemmene er sannsynligvis godt fornøyde med driften av klubben og tilfredse så lenge medlemsgodene overstiger kontingenten. Et lavt antall fremmøtte blir dermed tolket som en anerkjennelse av sittende styre og en viss grad av likegyldighet fra det jevne medlem.

Et av de fremmøtte medlemmene var Inge Opland. Hans tok turen etter oppfordring fra John-Arne som bor i nabolaget. Ellers mente Inge at årsmøtet var greit, men deltagelsen var skuffende. Det virker som om klubbstyret har full kontroll og gjør et godt arbeid etter mitt syn, jeg vil også delta på neste årsmøte la han til.

Ettersom klubben er landsdekkende så har hovedstyret lagt opp til muligheter for å diskutere sakene på agendaen på vårt diskusjonsforum på nett. Dermed har alle medlemmene mulighet til å komme med spørsmål og ytre sine meninger selv om de ikke ønsker å møte opp fysisk på møtet. I fjor gikk klubben også over fra brevpost til elektronisk forhåndsvalg. I år var føste året med utelukkende elektronisk innkalling via epost, noe vi har spart ca 70.000 kr på i trykk og utsending.

En av sakene som ble vedtatt i år var at lokallagsstatuttene ble satt ut av kraft og hovedstyret fikk mandat og ble pålagt å utarbeide nye retningslinjer for opprettelse og drift av lokallagene. Dette vil medføre en bedre dokumentasjon som vil være til støtte for lokallagsstyrene i sin drift. Nye bestemmelser vil feks inneholde tydeligere retningslinjer om hvordan lokale valg skal gjennomføres og føringer for hvilke funksjoner som alle lokale styrene forventes å fylle. 

Følgende nye vedtak ble fattet på årsmøtet:

 • Justering av statuttene om prosedyrene rundt justering av kontingenten dersom det er behov for å øke dan i takt med konsumprisindeksen. De ble også vedtatt adgang til å kjøre tidsavgrensede vervekampanjer. Dette innebærer feks at hovedstyret tenker seg å kjøre messetilbud på medlemskap under Oslo Motorshow 2013, som går såpass sent på året at det vanligvis er få som melder seg inn i påvente av det ordinære 1. november-tilbudet.
 • Justering av statuttene om adgangen til å nekte medlemskap til personer som kan være til stor skade for klubben.
 • Justering av statuttene om beskyttelse av klubblogoen.
 • Petter Håvelsen ble vedtatt som nytt æresmedlem, vi gratulerer med en vel fortjent utmerkelse. Det er verdt å merke seg at dette skjer ved et demokratisk valg og er ikke en utnevnelse fra hovedstyrets side.
 • Nye og tydeligere retningslinjer for valgkomiteen, i tråd med den gode praksis valgkomiteen har utvist de siste årene.
 • Pålegg/mandat til hovestyret om å utarbeide nye retningslinjer for lokallagene.

Siste post på programmet var valget. I år hadde 697 medlemmer avgitt stemme i det elektroniske forhåndsvalget. Kun et eneste medlem møtte frem på årsmøtet klar for å avgi fysisk stemme. Dette fikk han muligheten til, men valgte å avstå da stemmene hans som eneste fysiske stemme ikke ville blitt hemmelige. Dessuten antok han at hans stemmer ikke ville ha påvirkning på en ellers stor deltakelse av forhåndsstemmere. Han ante ikke hvor feil han tok idet to av kandidatene kun skiltes med en stemme, slik at det kunne blitt stemmelikhet. På den annen side var det seks kandidater til fem verv, og hovedstyret hadde på forhånd annonsert at sistemann ville bli benyttet som "styrekonsulent" på linje med varamedlemmene. 

Det nye styret det neste året består nå av:

 • John-Arne Øverby Leder -1 år
 • Hans Martin Bråten Kasserer - 1 år igjen av 2
 • Steinar Sjaastad Sekretær – 1 år igjen av 2
 • Ole-Marthin Opsahl Styremedlem – 1 år igjen av 2
 • Bjørnar Støen Styremedlem – 1 år igjen av 2
 • Fabian Rosenberg Styremedlem – 1 år igjen av 2
 • Jan-André Tærud Styremedlem – 2 år
 • Arve Andre Egeberg Styremedlem – 2år
 • Tom Rune Fristad Styremedlem – 2år
 • Robin Andreassen Varamedlem – 2år
 • Per Backe Varamedlem – 2år
 • I tillegg benyttes: Christian E. Sørensen som styrekonsulent – 2år

Vi tok en prat med æresmedlem Tor Brynilsen og fikk vite at han alltid har prioritert årsmøtene og har derfor vært med på alle fra vi startet i 93! På spørsmål om hvorfor han møtte frem fikk vi til svar: Det er hyggelig å bli kjent med nye medlemmer og diskutere bil. I år synes jeg at årsmøtet var spesielt bra. Vi hadde godt tid og det var fint at vi tok oss tid til å bli presentert for hverandre. Jeg har et meget godt inntrykk av hovedstyrets drift, men ønsker at regnskapsoversikten og budsjettet blir gjennomgått på en bedre måte neste gang, sier Tor. Da vi spurte om han kommer tilbake på neste årsmøte så kom det et kontant ja!

Som et lite incitament for fremmøte og som en påskjønnelse for ivrige sjeler i klubben videreførte vi også i år den hyggelige tradisjonen med gratis julelunsj rett etter årsmøtet. Dette viderefører vi også neste år, så det er bare å huke av i kalenderen søndag den 17. november 2013 slik planene foreligger pr nå. Egen innkalling kommer pr epost senest 20 dager før møtet.

 Den fullstendige innkalingen og referatet er tilgjengelig for innloggede medlemmer på denne siden.