Hovestyremøte 9/2012 gjennomført

Hovedstyret gjennomførte sitt 9. møte i 2012 den 18. november.

Hovedsakene denne gangen var:

  • oppstart hvor gamle og nye medlemmer etter årsmøtevalget kom sammen for første gang og ble kjent
  • innføring i arbeidsformer, rutiner, dokumenter og systemer for nye styremedlemmer
  • plan for styrets jobb det neste året
  • jubileumsaktiviteter for klubbens 2-års jubileum i 2013
  • vintertreffet i Funäsdalen i februar 2013.

Møtet var som vanlig hyggelig og nyttig. 

Hovedstyret gjennomfører fysisk møte ca en gang pr måned. I tillegg til dette diskuterer hovedstyret saker via epost og en egen kategori på forumet hvor det kun er adgang for styremedlemmer. Foruten dette så diskuteres saker pr telefon, så det gjøres mye arbeid også utenfor de fysiske møtene.

Alle styremøtene legges ut tilgjengelig for gyldige medlemmer, nå er også styremøtereferat nr 9/2012 tilgjengelig her.