Informasjon og program Rudskogen 28-30 August 2015

Snart er det klart for klubbens andre store bane- og utstillingstreff iår, og du er velkommen til Rudskogen Motorpark i Rakkestad 28-30 august.
Vi ønsker velkommen til et trivelig arrangement hvor du kan kose deg med treffe andre bilentusiaster, se på interessante biler og teste din egen bil på banen. Denne helgen har vi valgt å ha utstillingen på lørdagen, banekjøring er fredag, lørdag og søndag som vanlig.

Tidskjema/Program:
Fredag:
08:00 - Porten åpner
09:00 - Sekreteriat åpner og registrering og teknisk starter.
09:30 - Førermøte.
10:00 - Banekjøring starter.
14:00 - Førermøte nr 2
19:00 - Banekjøring avsluttes.
23:00 - Porten stenger

Lørdag:
08:00 - Porten åpner
09:00 - Sekreteriat åpner og registrering og teknisk starter.
09:30 - Førermøte
10:00 - Banekjøring starter
13:00 - Bedømming av utstilte biler starter (Det er ikke lenger mulig å melde seg på utstilling)
14:00 - Bedømming utstilling avsluttes/Førermøte nr 2
15:00 - Premieutdeling utstilling
18:00 - Breisladd
19:00 - Dragrace
20:00 - Kjøring avsluttes, premieutdeling, Breisladd og Drag
23:00 - Porten stenger

Søndag:
08:00 - Porten åpner
09:00 - Sekreteriat åpner og teknisk starter.
12:30 - Førermøte
13:00 - Banekjøring starter
17:00 - Banekjøring avsluttes

Hver time gjennom hele helgen kl xx:45 vil det være kjøring for baneriggede biler (uten skilt/"lisensierte") i 15 minutter.
Så kvart på hel time vil det da være kjøring for baneriggede, HVER time.
Ved god kapasitet enten den ene eller andre veien vil man kunne justere noe på disse tidene.
Dette har vi hatt i flere år og fungerte fint uten klager ifra de som kjørte baneriggede biler.
 
Priser:
Gratis inngang og parkering for alle.

Priser for medlemmer:
1200,- for banekjøring tre dager inkludert obligatorisk forsikring for en sjåfør.
700,- pr dag inkludert obligatorisk forsikring pr. sjåfør
200,- i obligatorisk forsikring for passasjerer
400,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert.
Utstilling er gratis

Priser for ikke-medlemmer:
1600,- for banekjøring tre dager inkludert obligatorisk forsikring for en sjåfør.
1100,- pr dag inkludert obligatorisk forsikring pr. sjåfør
200,- i obligatorisk forsikring for passasjerer
600,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert.
100,- for å stille ut bilen lørdagen (dette er inkludert i banekjøringsavgift).

Generell info gjeldende for Rudskogen 2015

Frivillige i VACN på treffet:
Det skal være relativt lett å gjenkjenne oss på treff da vi bærer t-skjorter med CREW på ryggen. De fleste av oss har samband og kan raskt varsle om det skulle være noe eller kunne svare på de spørsmål du måtte ha. Merk at noen har egne felt og ikke kan svare på alt nødvendigvis på stående fot.

Overnatting:
Overnatting skjer på baneområdet enten til venstre på asfalten eller på høyre side på grusplass. Alternativt campingplasser, hotell eller hytteutleie i området ved banen.
Fest og moro på kveldstid er bare hyggelig, men bruk hodet og husk at vi alle representerer klubben også på kveldstid.
Vi henstiller til fornuft ved bruk av musikkanlegg. Musikk skal dempes kl 24 og skrus helt av senest kl.02 med tanke på andre medlemmer. Det vil gå tydelig merkede vakter rundt på området mellom 23:00 og 08:00 alle netter som vil passe på at denne regelen holdes.


Skal du slå opp telt på asfalten er det strengt ulovlig å forankre seg i asfalten med skruer/bolter/o.l. Blir dette oppdaget vil ikke klubben dekke kostnaden for reparasjon på asfalten og blir blir den enkeltpersonens ansvar mot Rudskogen.
Etter tidligere forsøk på å begrense uvettig og støyende kjøring med pitbike i campen, må vi nå forby all bruk av dette straks banekjøringen er ferdig for dagen.
Porten til banen/campen er stengt mellom 23:00 og 08:00, nr til en nattevakt med nøkkel vil være hengt opp på porten.

Rudskogen o/område:
Gangbro over til øya: Rudskogen har fått montert den gamle Operabrua som sto i Oslo til alles fri disposisjon for å kommer over til øya. Det er dessverre ikke mulig å stå på gangbroen for å se/filme, mest fordi broen er nesten helt lukket.
Broen er derfor kun for å komme seg over til øya ifra depotområde. Her kan man fritt stå som publikum eller som fotograf.

Bom/port: Bommen inn til området stenges kl.22, åpning etter dette avtales med Vakter ifra Securitas som har nøkkel, lapp med nummer henger på porten.

Sikkerhet: Sykestue er på banen med ambulansepersonell, meld ifra til VACN-Crew om du eller andre blir syke eller trenger førstehjelp. Brannposter med slukkeutstyr er plassert både i depot, langs banen samt NRC (banemannskap) har dette i bilene.
Klubben har god dialog med politiet, som vil patruljere treffet i enkelte perioder. Godt synlige (gul vest) vakter vil patruljere området mellom 23:00 og 08:00 hver natt.
 
Tribuner: Det er flere muligheter. Det står en tribune i utgangen av langsvingen og en på enden av langstrekka og generell mulighet til å se rundt banen, på øya eller i pit-lane.

UAVS/RPA (Drone): Dette punktet er tatt med i samråd med Rudskogen. Klubben og Rudskogen ser mange positive sider ved bruk av dette men det følger også med et ansvar og tekniske feil kan oppstå.
Derfor er følgende satt som en ledende snor. Flyving over gjerde slik at man er over banen mens det pågår banekjøring er ikke tillatt. Flyving nær mennesker er heller ikke tillatt. Derimot er det greit å fly på utsiden av gjerdet og over hele depotområdet.
Ved eventuelle ulykker er det umiddelbart totalt flyforbud av hensyn til redningsarbeid.

Depotområdet:
Vann: Uttak til to hageslanger, det er svært begrenset muligheter for vask av bil, kun avspyling.

Toalett: Det er handicaptoalett helt på enden av pit-garasjene mot utkikkshaugen, vanlige toaletter finnes i samme ende, bare på kortsiden. Dette er helt nye toaletter med båser og ikke toalettkontainere som tidligere.

Dusj: Det er to dusjer i samme bygg som toalettene. Disse er uten skillevegger og ikke egne for damer/herrer. Damer tillates å okkupere hele rommet når de dusjer.

Miljøstasjon: grønn kontainer som er plassert ved innkjøring til pit-lane. Denne SKAL brukes. Denne bruker du for å bli kvitt spillolje, bremseveske, kjøreveske, dekk(rester) eller annet ifra bil.

Strøm: Det vil bli satt ut strømskap på asfaltdelen av depot. Det vil ikke bli mulighet for strøm på grusplassen. Her vil det evt. bli nødvendig med batterier/aggregat. Tenk på hvor du plasserer denne mtp. støy og eksos på natterstid.

Mat/drikke: Kaffeteriaen vil være åpen mens banekjøring pågår, her kan du få både varm og kaldmat samt drikke. Klubben stiller med varme tønnegriller som medlemmene kan fritt grille mat på. Engangsgrill er ikke tillatt.

Søppel: Det blir plassert ut søppelkontainere. Bruk disse. Du kan godt fylle egne søppelsekker og hive dette i kontaineren ved avreise. Forbudt å kaste unødvendige objekter som hele telt, sofaer og andre større objekter da klubben ikke leier inn mer containere enn nødvendig for ordinær camping.

Pit-lane:

 • Det er ikke tillatt med pitbike/sparkesykkel/Segway i pitlane grunnet faren for påkjørsel.
 • Aldersgrense for å ferdes alene i pit-lane er 15 år. Ingen under 6 år kan ferdes der selv i følge med voksne.
 • UAVS/RPA-flyvning over personer og over gjerdet og inn over banen er ikke tillatt.

Banekjøring:

Kjøreutstyr:
For gateregistrerte biler:
Alle skal kjøre med hjelm som er godkjent av Veidirektoratet. Alle skal minimum ha langermet trøye, langbukse, hansker og sokker i ikke brennbart materiale, bomull eller ull. Dette gjelder både fører og passasjerer.
Målet er og få alle til å ha godkjent kjøredress og kjøreutstyr i løpet av en 2 års periode. Det oppfordres derfor til å anskaffe seg en FIA godkjent kjøredress og sko dersom man skal fortsette å kjøre på bane.

For baneriggede biler:

Både fører og passasjer skal ha hjelm, kjøredress og hansker.

Biler som kan kjøre på VACN treff:

 • Alle som skal være fører på bil på banen må ha deltatt på førermøte (egen bånd for dette vil utdeles på møtet) for å kunne kjøre på banen.
 • Alle bilmerker kan kjøre på VACN-treffet sålenge bilen går igjennom klubbens egen tekniske kontroll og fører følger de reglene som er blitt satt.
 • Instruktører som sitter på med uerfarne sjåfører.
 • De som har kjørt mye på bane tidligere trenger ikke å kjøre med Instruktør. Kriteriet er at dersom man har kjørt færre enn to dager på Våler, Rudskogen eller Mo i Rana med mange biler på banen samtidig, regnes man som uerfaren.
 • De som skal være instruktører er personer med mye kjøreerfaring fra denne type banekjøring. Klubben stiller med disse gratis til medlemmene enten om du er ny, ønsker tips til å bli en bedre sjåfør eller virkelig tjene inn tid om du kjører rundetider.
 • Merking av biler med ”nye” sjåfører.
 • Alle som ikke har baneerfaring må kjøre med ett godt synlig L klistremerke de tre første dagene de kjører på bane. Dette for å synliggjøre at han ikke er erfaren i forhold til andre sjåfører og banemannskap. Å kjøre med L betyr ikke at du er en dårlig sjåfør. Du kan godt kjøre med L om du ønsker at andre skal gi deg bedre plass ute på banen, klubben er kjent for å ha god kjørekultur og de fleste sjåfører gir deg litt ekstra space. Vi vil også informere om dette på våre førermøter.

Teknisk kontroll av alle biler:

 • Alle biler skal gjennom en teknisk kontroll før de får kjøre. Dette tas på banekjøringsdagen utført av klubben’s tekniske kontrollanter. Ved siden av de vanlige kontrollpunktene, så vil det bli kontroll av at bremsevæsken tåler minst 200 grader.
 • Tydelig merking av biler som går på E85:
 • E 85 brenner med usynlig flamme og utgjør en økt risiko. Det er viktig at alle er klar over dette og hvilke biler det gjelder.
 • Klistremerke med E85 skal plasseres godt synlig på bilen. Bileier må sørge for dette. Dette vil bli sjekket på teknisk.

Promilletest:

 • Stikkprøver med promilletest kan bli utført uten forvarsel uansett tid på dagen.
 • Du kan komme gående til sekretariatet og blåse om du er usikker på om du er skikket til å kjøre.
 • Det må påregnes offentlig promillekontroll av sjåfører

Flaggvakter:
Disse står rundt på banen, i påslipp, i racekontroll og i tårnet. Deres oppgave er å være spesielt oppmerksomme på uerfarne sjåfører, uvettig kjøring og biler med E85 merke. Skulle de se noe som ikke er bra melder de fra til Løpsleder. Han melder så videre til Påslipp så de kan si fra til sjåføren hvorfor han ble svartflagget. Er det en ulykke melder dette også direkte til Løpsleder som igjen melder til ambulanse/tauing/Påslipp. På Rudskogen er det et nytt og bra flaggsystem på banen som har muligheten til å enkeltflagge biler. Vi vil ta dette i bruk så legg merke til og lær deg nummeret på kjørelappen din.

Konsekvenser for fører:

 • Tilsnakk og karantene for uvettig kjøring/brudd på bestemmelsene. Straffene kommer an på overtredelsen. Straffen kan være karantene en eller flere timer, eller ut sesongen. Løpsleder bestemmer straff.

Tilsiktet eller utilsiktet utforkjøring:

 • Hold til siden hele veien inn og kjør inn i pit på første runde. Spyl av sand/grus for å ikke spre dette på banen. Oppdager du en olje eller kjølevannslekkasje kjører du så fort som mulig ut på gresset for å unngå oljesøl på banen.

Avvik ifra kø-prinsippet i pitlane:

 • Biler som har instruktør ombord
 • Crewmeldemmer som er med på å arrangere treffet slipper å ha bilen i ordinær kø, vi mener det er bedre at de bruker tiden på å avvikle treffet enn å ta lengre pauser for å stå i kø.

Krav til banekjøring for bil, sjåfør og passasjer:

 • DB-krav satt på Rudskogen er 100dB. Måling blir utført og logget i teknisk.
 • Bilen skal være i forskriftsmessig stand
 • Bilen skal bestå vår egen teknisk kontroll
 • Det er tillatt med fører + èn passasjer.
 • Kjørelys er påbudt så lenge man er på banen.
 • Hjelm skal være på hodet og alle dører skal forbli lukket inntil du tidligst entrer depotområdet/pit-lane. Dvs. Selv etter dekkstabelen skal alt være på.
 • Alle vinduer og soltak skal være lukket. (Soltak på vipp er OK) Brudd på dette gir deg svartflagg.
 • Prøveskilt ikke tillatt, forhandlerprøveskilter er tillatt.
 • Førermøte- og/eller opplæring er påkrevd
 • Det er gentleman's prinsippet som gjelder: slipp forbi raskere biler på oversiktlige plasser og vis hensyn overfor de som er mindre erfarne enn deg.
 • Klubben har kjørekultur som består av sporvalg, sladd som ikke utsetter andre for fare eller over evne er tillatt.
 • Krav til kjørebekleding ut ifra hva slags type bil du kjører.
 • Krav til PVC-presenning under bilen om du parkerer på asfalten og bruker bilen til banekjøring.

Vedr bur, bøttestoler og 4punktseler:

 • Bøttestoler og 4-punktseler er kun godkjent om bilen har veltebøyle eller bur.
 • Du får ikke kjøre om du kjører kombinasjon av bøttestol og 4-punktsele men ikke bur.
 • Du får kjøre om du ikke har bur og benytter de originale beltene i bilen i kombinasjon med bøttestol.

Lisensbiler
Hva er en banerigget bil?
Følgende biler vil bli satt i egne heat selv om det er skilt på bilen:

 • Biler med alle former for bur, bøttestoler og 4-6 punktseler
 • Biler med mye motor og/eller har veldig raske rundetider.

Hva må man huske på når man kjører i banerigget heate:

 • Maks 100db gjelder også "lisensbiler"
 • E85 merke på begge sider
 • Både fører og passasjer skal ha hjelm, kjøredress og hansker.
 • Brannslukker er sterkt anbefalt montert i bil
 • Minimum et fungerende kjørelys i front


Biler som innehar lisens utstedt fra NBF, ta kontakt med styret på styret@vacn.no for avklaringer.
 
Påmelding til banekjøring skjer i denne tråden på forumet (kun for medlemmer) eller i sekreteriat på banen under treffet.

Utstilling:

OBS! Utstillingen foregår denne gang på lørdagen.

Pris:
Utstilling for medlemmer er gratis, men man må registrere seg i sekreteriat for å få utstiller lapp.

Vaskeplass:
Vask av bil vil være mulig rett ved innkjøring til deport området. Det er også mulighet for selvvask på Statoil i Rakkestad.

Sted:
I depot langs pitboksene

Tid:
09:00 - Sekretariat åpner
13:00 - Bedømming av utstilte biler starter, sekreteriatet stenger og innkjøring på utstilling stenger.
14:00 - Bedømming avsluttes
15:00 - Premieutdeling utstilling

Premier:

 • 1-5 beste Audi
 • 1-5 beste VW
 • 1-3 beste Seat/Skoda
 • 1-3 beste non-vag (Åpen klasse)
 • Beste classic (20-30 år gammel)
 • Beste veteran (Eldre en 30 år)
 • Beste lokallag
 • Beste felg
 • Beste motorrom
 • Beste stance (med dette menes helhetsinntrykk på kombinasjon av bilens høyde, felgkant mot skjerm og felg)
 • Beste lakk
 • Treffets joker


Alle klasser premieres, men non-vag og skoda kan justeres ned til en pokal hvis det er få påmeldte.

Påmelding foregår i denne tråden på forumet (kun for medlemmer), evnt i sekreteriat mellom 09.00 og 13.00 på utstillingsdagen. Det er ikke mulig å melde seg på etter kl. 13.

Merk: Det er ikke tillatt å kjøre inn på utstillingsområdet uten utstillingslapp i vindu/montert på bil. Utstillingslapp får du i sekretariat.

Ta hensyn til hverandre, det er få vaskeplasser og det er mange om vannhullet så del på det som er. Tørking av bilen skal taes utenfor vaskeplassen. Det er asfalt på hele område hvor utstillerne skal ferdes og vi ser helst at dere frigir vaskeplassen til vasking og ikke okkuperer plass for å tørke av bilen.


Stands/Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere O.CT Tuning Scandinavia, Kollevold Rally Import As, Concours.no, Spot-On As, Cast13 Scandinavia, Sørhaug Service, Foliering4You, Parts & Retards og Nordip Gummifoliering vil ha stand på Hovedtreff Rudskogen 28-30 August. I tillegg har Meguiar's, Ekstralys.no, Erik Arnesen Bryn, Møller Bil Ryen, Møller Bil Jessheim, Meca Sarpsborg, Skruvat.no, Swisswax, Mekonomen og Krb trading bidratt med premier.

Ta turen innom standene for gode tilbud!

PSS-Securitas står for vakthold under treffet.

www.oct-tuning.no
www.kollevold.no
www.concours.no
www.spot-on.as
www.cast13.no
www.sorhaugservice.no
www.foliering4you.no
www.norskprol.no
www.ekstralys.no
www.erik-arnesen-bryn.no
www.volkswagenforhandlere.no/moller-bil-ryen
www.skruvat.no
www.krbtrading.no
www.volkswagenforhandlere.no/moller-bil-jessheim
www.meca.no
www.pss-securitas.no


Listen oppdateres ettersom flere kommer til.

Driver du firma og ønsker å ha stand på treffet, ta kontakt.