Info og program hovedtreff 5-7 Juni

Snart er det klart for klubbens første store bane- og utstillingstreff iår, denne gang på NAF Motorsenter Våler.

Under finner du informasjon og program. Spørsmål kan stilles på forumet i denne tråden (kun for medlemmer).

Priser:
Inngang kr 50 pr person, betales i porten.

Priser for medlemmer:
1200,- for banekjøring tre dager inkludert obligatorisk forsikring for en sjåfør.
700,- pr dag inkludert obligatorisk forsikring pr. sjåfør
200,- i obligatorisk forsikring for passasjerer
400,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert.
100,- for å stille ut bilen på Søndag, dette er inkludert i banekjøringen.

Priser for ikke-medlemmer:
1600,- for banekjøring tre dager inkludert obligatorisk forsikring for en sjåfør.
1100,- pr dag inkludert obligatorisk forsikring pr. sjåfør
200,- i obligatorisk forsikring for passasjerer
600,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert.
100,- for å stille ut bilen på Søndag, dette er inkludert i banekjøringen.

Tips: Tegner du medlemskap hos oss på treffet (550,-) kan du regne på prisene som medlem.

Tidskjema/Program:
Fredag:
09:00 - Registrering og teknisk starter.
09:30 - Førermøte.
10:00 - Banekjøring starter. (Bane 1+2 sporvalg. Bane 3 drifting).
13:00 - Førermøte nr 2
17:00 - Breisladd
18:00 - Banekjøring avsluttes.

Lørdag:
08:00 - Porten åpner
09:00 - Teknisk kontroll starter
09:30 - Førermøte
10:00 - Banekjøring starter
14:00 - Førermøte nr 2
15:00 - Banekjøring
18:00 - Drag
19:00 - Kjøring avsluttes.

Søndag:
08:00 - Porten åpner
12:00 - OBS! Påmelding og innkjøring utstilling stengt og bedømming av utstilte biler starter
12:30 - Førermøte
13:00 - Banekjøring starter
14:00 - Bedømming utstilling avsluttes
15:00 - Premieutdeling utstilling
17:00 - Banekjøring avsluttes

Hver time gjennom hele helgen kl xx:45 vil det være kjøring for biler uten skilt "lisensierte" biler i 15 minutter.
Så kvart på hel time vil det da være kjøring for biler uten skilt "lisensierte" i femten minutter, HVER time.
Ved god kapasitet enten den ene eller andre veien vil man kunne justere noe på disse tidene.
Dette har vi hatt i flere år og fungerte fint uten klager ifra de som kjørte "lisensbiler" iår på Våler.

Generell info gjeldende for Våler 2015.

Frivillige i VACN på treffet:
Det skal være relativt lett å gjenkjenne oss på treff da vi bærer t-skjorter med CREW på ryggen. De fleste av oss har samband og kan raskt varsle om det skulle være noe eller kunne svare på de spørsmål du måtte ha. Merk at noen har egne felt og ikke kan svare på alt nødvendigvis på stående fot.

Overnatting:
Overnatting skjer på campingen (gressområde) ned grusveien til høyre rett etter at man svinger inn mot Vålerbanen
Fest og moro på kveldstid er bare hyggelig, men bruk hodet og husk at vi alle representerer klubben også på kveldstid.
Vi henstiller til fornuft ved bruk av musikkanlegg etter kl.02 med tanke på andre medlemmer.
Etter tidligere forsøk på å begrense uvettig og støyende kjøring med pitbike i campen, må vi nå forby all bruk av dette straks banekjøringen er ferdig for dagen.

Sikkerhet:
Sykestue er på banen med ambulansepersonell, meld ifra til VACN-Crew om du eller andre blir syke eller trenger førstehjelp. Brannposter med slukkeutstyr er plassert både i depot, langs banen samt NRC (banemannskap) har dette i bilene.

UAVS/RPA (Drone):
Klubben og Rudskogen ser mange positive sider ved bruk av dette men det følger også med et ansvar og tekniske feil kan oppstå.
Derfor er følgende satt som en ledende snor. Flyving over gjerde slik at man er over banen mens det pågår banekjøring er ikke tillatt. Flyving nær mennesker er heller ikke tillatt. Derimot er det greit å fly på utsiden av gjerdet og over hele depotområdet.
Ved eventuelle ulykker er det umiddelbart totalt flyforbud av hensyn til redningsarbeid.

Depotområdet:
Vann: Det vil være mulig å hente vann ved toaletter/dusj eller ved vaskeplassene.

Toalett: Toaletter vil finnes i den grønne hallen, gult hus ved gocart banen og ived kafeteriaen.

Dusj: Det er dusjer i det gule huset ved gocart banen.

Mat/drikke: Kafeteriaen vil være åpen mens banekjøring pågår, her kan du få både varm og kaldmat samt drikke. Klubben stiller med varme tønnegriller som medlemmene kan fritt grille mat på på kveldstid. Engangsgrill er ikke tillatt.

Søppel: Det blir plassert ut søppelkontainere. Bruk disse. Du kan godt fylle egne søppelsekker og hive dette i kontaineren ved avreise. Forbudt å kaste unødvendige objekter som hele telt, sofaer og andre større objekter da klubben ikke leier inn mer containere enn nødvendig for ordinær camping.

Dekkomlegging: Det vil være mulighet for å få lagt om dekk på felg.

Pit-lane:

 • Det er ikke tillatt med pitbike/sparkesykkel/Segway i pitlane grunnet faren for påkjørsel.
 • Aldersgrense for å ferdes alene i pit-lane er 15 år.
 • UAVS/RPA-flyvning over personer og over gjerdet og inn over banen er ikke tillatt.


Annen info:
All bruk av motoriserte kjøretøy i ruset tilstand på camp eller treffområdet vil bli slått hardt ned på, ytterste konsekvens vil være at man blir anmeldt til politiet og man vil bli bedt om å forlate treffet.

Politiet vil komme innom treffet og campen med jevne mellomrom i løpet av helga.

Banekjøring:

Kjøreutstyr:
For gateregistrerte biler:
Alle skal kjøre med hjelm som er godkjent av Veidirektoratet. Alle skal minimum ha langermet trøye, langbukse, hansker og sokker i ikke brennbart materiale, bomull eller ull. Dette gjelder både fører og passasjerer.
Målet er og få alle til å ha godkjent kjøredress og kjøreutstyr i løpet av en 2 års periode. Det oppfordres derfor til å anskaffe seg en FIA godkjent kjøredress og sko dersom man skal fortsette å kjøre på bane.
For lisensierte biler:
Både fører og passasjer skal ha hjelm, kjøredress og hansker.

Biler som kan kjøre på VACN treff:

 • Alle som skal være fører på bil på banen må ha deltatt på førermøte (egen bånd for dette vil utdeles på møtet) for å kunne kjøre på banen.
 • Alle bilmerker kan kjøre på VACN-treffet sålenge bilen går igjennom klubbens egen tekniske kontroll og fører følger de reglene som er blitt satt.
 • Instruktører som sitter på med uerfarne sjåfører.
 • De som har kjørt mye på bane tidligere trenger ikke å kjøre med Instruktør. Kriteriet er at dersom man har kjørt færre enn to dager på Våler, Rudskogen eller Mo i Rana med mange biler på banen samtidig, regnes man som uerfaren.
 • De som skal være instruktører er personer med mye kjøreerfaring fra denne type banekjøring. Klubben stiller med disse gratis til medlemmene enten om du er ny, ønsker tips til å bli en bedre sjåfør eller virkelig tjene inn tid om du kjører rundetider.
 • Merking av biler med ”nye” sjåfører.
 • Alle som ikke har baneerfaring må kjøre med ett godt synlig L klistremerke de tre første dagene de kjører på bane. Dette for å synliggjøre at han ikke er erfaren i forhold til andre sjåfører og banemannskap. Å kjøre med L betyr ikke at du er en dårlig sjåfør. Du kan godt kjøre med L om du ønsker at andre skal gi deg bedre plass ute på banen, klubben er kjent for å ha god kjørekultur og de fleste sjåfører gir deg litt ekstra space. Vi vil også informere om dette på våre førermøter.


Teknisk kontroll av alle biler:

 • Alle biler skal gjennom en teknisk kontroll før de får kjøre. Dette tas på banekjøringsdagen utført av klubben’s tekniske kontrollanter. Ved siden av de vanlige kontrollpunktene, så vil det bli kontroll av at bremsevæsken tåler minst 200 grader.
 • Tydelig merking av biler som går på E85:
 • E 85 brenner med usynlig flamme og utgjør en økt risiko. Det er viktig at alle er klar over dette og hvilke biler det gjelder.
 • Klistremerke med E85 skal plasseres godt synlig på bilen. Bileier må sørge for dette. Dette vil bli sjekket på teknisk.


Promilletest:

 • Stikkprøver med promilletest kan bli utført uten forvarsel uansett tid på dagen.
 • Du kan komme til sekretariatet og blåse om du er usikker på om du er skikket til å kjøre.


Flaggvakter:
Disse står rundt på banen, i påslipp, i racekontroll og i tårnet. Deres oppgave er å være spesielt oppmerksomme på uerfarne sjåfører, uvettig kjøring og biler med E85 merke. Skulle de se noe som ikke er bra melder de fra til Løpsleder. Han melder så videre til Påslipp så de kan si fra til sjåføren hvorfor han ble svartflagget. Er det en ulykke melder dette også direkte til Løpsleder som igjen melder til ambulanse/tauing/Påslipp. På Rudskogen er det et nytt og bra flaggsystem på banen som har muligheten til å enkeltflagge biler. Vi vil ta dette i bruk så legg merke til og lær deg nummeret på kjørelappen din.

Konsekvenser for fører:

 • Tilsnakk og karantene for uvettig kjøring/brudd på bestemmelsene. Straffene kommer an på overtredelsen. Straffen kan være karantene en eller flere timer, eller ut sesongen. Løpsleder bestemmer straff.


Tilsiktet eller utilsiktet utforkjøring:

 • Hold til siden hele veien inn og kjør inn i pit på første runde. Spyl av sand/grus for å ikke spre dette på banen. Oppdager du en olje eller kjølevannslekkasje kjører du så fort som mulig ut på gresset for å unngå oljesøl på banen.


Avvik ifra kø-prinsippet i pitlane:

 • Biler som har instruktør ombord
 • Crewmeldemmer som er med på å arrangere treffet slipper å ha bilen i ordinær kø, vi mener det er bedre at de bruker tiden på å avvikle treffet enn å ta lengre pauser for å stå i kø.


Krav til banekjøring for bil, sjåfør og passasjer:

 • dB-krav satt på Vålerbanen er 90dB. Måling blir utført og logget i teknisk.
 • Bilen skal være i forskriftsmessig stand
 • Bilen skal bestå vår egen teknisk kontroll
 • Det er tillatt med fører + èn passasjer.
 • Kjørelys er påbudt så lenge man er på banen.
 • Hjelm skal være på hodet og alle dører skal forbli lukket inntil du tidligst entrer depotområdet/pit-lane. Dvs. Selv etter dekkstabelen skal alt være på.
 • Alle vinduer og soltak skal være lukket. (Soltak på vipp er OK) Brudd på dette gir deg svartflagg.
 • Prøveskilt ikke tillatt, forhandlerprøveskilter er tillatt.
 • Førermøte- og/eller opplæring er påkrevd
 • Det er gentleman's prinsippet som gjelder: slipp forbi raskere biler på oversiktlige plasser og vis hensyn overfor de som er mindre erfarne enn deg.
 • Klubben har kjørekultur som består av sporvalg, sladd som ikke utsetter andre for fare eller over evne er tillatt.
 • Krav til kjørebekleding ut ifra hva slags type bil du kjører.
 • Krav til PVC-presenning under bilen om du parkerer på asfalten og bruker bilen til banekjøring.


Vedr bur, bøttestoler og 4punktseler:

 • Bøttestoler og 4-punktseler er kun godkjent om bilen har veltebøyle eller bur.
 • Du får ikke kjøre om du kjører kombinasjon av bøttestol og 4-punktsele men ikke bur.
 • Du får kjøre om du ikke har bur og benytter de originale beltene i bilen i kombinasjon med bøttestol.


Lisensbiler
Hva er en lisensbil?
Følgende biler vil bli satt i egne heat selv om det er skilt på bilen:

 • Biler med alle former for bur, bøttestoler og 4-6 punktseler
 • Biler med mye motor og/eller har veldig raske rundetider.


Hva må man huske på når man kjører i lisens heatet:

 • Maks 90db gjelder også lisensbiler
 • E85 merke på begge sider
 • Både fører og passasjer skal ha hjelm, kjøredress og hansker.
 • Brannslukker er sterkt anbefalt montert i bil
 • Minimum et fungerende kjørelys i front

Biler som innehar lisens utstedt fra NBF, ta kontakt med Petter Svendsen enten på mail: petter@vacn.no eller tlf 917 12 192


Påmelding til banekjøring skjer i denne tråden på forumet (kun for medlemmer) eller i sekreteriat på banen under treffet.

Utstilling:

Pris:
100,- pr bil som skal stille ut
50,- pr person i inngang


Vaskeplass:
Vask av bil vil være mulig i port på enden av den grønne hallen, samt utenfor.

Sted:
På gocartbanen, det vil være skiltet.

Tid:
09:00 - Sekretariat åpner
12:00 - Bedømming av utstilte biler starter, sekreteriatet stenger og innkjøring på utstilling stenger.
14:00 - Bedømming avsluttes
15:00 - Premieutdeling utstilling

Premier:

 • 1-5 beste Audi
 • 1-5 beste VW
 • 1-3 beste Seat/Skoda
 • 1-3 beste non-vag (Åpen klasse)
 • Beste classic (20-30 år gammel)
 • Beste veteran (Eldre en 30 år)
 • Beste lokallag
 • Beste felg
 • Beste motorrom
 • Beste stance (med dette menes helhetsinntrykk på kombinasjon av bilens høyde, felgkant mot skjerm og felg)
 • Beste lakk
 • Treffets joker

Alle klasser premieres, men non-vag og skoda kan justeres ned til en pokal hvis det er få påmeldte.

Påmelding foregår i denne tråden på forumet (kun for medlemmer), evnt i sekreteriat mellom 09.00 og 12.00 på utstillingsdagen. Det er ikke mulig å melde seg på etter kl. 12.

Merk: Det er ikke tillatt å kjøre inn på utstillingsområdet uten utstillingslapp i vindu/montert på bil. Utstillingslapp får du i sekretariat.

Ta hensyn til hverandre, det er få vaskeplasser og det er mange om vannhullet så del på det som er. Tørking av bilen skal taes utenfor vaskeplassen. Det er asfalt på hele område hvor utstillerne skal ferdes og vi ser helst at dere frigir vaskeplassen til vasking og ikke okkuperer plass for å tørke av bilen

 

Vi ønsker alle hjertelig velkomne 5-7 Juni.