Bli vacn-medlem i dag!

Velkommen til å tegne medlemskap i vår flotte klubb.

Er du i tvil, så sjekk ut våre medlemsfordeler.

Bare i rabattavtaler vil du tjene inn medlemskapet og mere til, og så får du mange andre medlemsgoder på kjøpet.

Betaling:

Kort:

Både du og klubben har fordel av at du betaler med kort og at betaling av giro blir en nødløsning. Vi foretrekker at du betaler med kort på nett, det gir oss minst manuell administrasjon og du får tilganger umiddelbart. Betaling med kort gjøres ved at du fyller ut all info på denne siden, deretter klikker til neste side for å bli overført til betalingsløsningen for kort.

Giro:

Alternativt kan du generere en giro, dette kan ta opptil 14 dager før betalingen blir registrert i din medlemsprofil og du får tilganger som medlem. Tegning av medlemskap med giro gjøres ved å fylle ut all info på denne siden, deretter velge å betale med giro, mao. du skal ikke klikke til neste side. Vi sender ikke ut fysisk giro med posten.

 

Medlemskapstyper:

Hovedmedlem:

Dette er det vanlige medlemskapet som er valgt. Dette medlemskapet gir deg tilgang til alle forum, du får tilgang til ditt digitale medlemskort og alle bladforsendelser.

Familiemedlem:

Denne medlemskapstypen gir deg samme tilganger som et hovedmedlem har. Forskjellen er at du vil ikke motta blad-forsendelser. Du vil dog ha tilgang til ditt digitale medlemskort.

Kravene som må oppfylles for å tegne dette medlemskapet er:

  • Du må bo på samme adresse som hovedmedlemmet har oppgitt som bostedsadresse.
  • Hovedmedlemmet må være aktivt medlem

Skulle du eller hovedmedlemmet flytte er du selv pålagt å varsle oss så fort som mulig. Konsekvens av dette er at vi vil sperre ditt medlemskap uten forvarsel.

Firmamedlemskap:

Dette medlemskapet gir tilgang til å poste reklame på forumet under "tilbud - firmamedlem". Firmamedlemmer har også tilgang til det digitale medlemskortet. Firmamedlem er også underlagt fastsatte regler ift. reklamering på forumet. Firmamedlemskap har også fordeler ved treff hvor de kan få god reklameffekt på VACN sine treff med dedikert standplass.

 

Ved inmelding etter 1. november gjelder medlemskapet for påfølgende år, og man får perioden ut året med på kjøpet. Dette vil være ditt passord for både vacn-sidene og forumet.


550.00 NOK

Skriv inn teksten vist under:


vedtektene