Statutter

Klubbens statutter vedtas av årsmøtet, sist revidert september 2015. Tilgjengelig her for innloggede medlemmer.