Hovedstyret

Alle verv og stillinger i klubben er frivillige ildsjeler som utfører oppgavene på sin fritid uten lønn. 
Hovedstyret har faste fysiske møter og foretar koordineringer på nett. Det føres logg/referat over virksomheten, styrereferater er tilgjengelige for medlemmene.

Hovedstyrets hovedoppgaver:

 • ledelse og administrasjon av klubben gjennom året
 • planlegge og gjennomføre de store treffene
 • oppgaver i henhold til statuttene

Hovedstyret i 2016-2017:

 • Anders Steen Thoresen (Leder)
 • Jan Aimar Kostøl
 • John Arne Øverby
 • Chris-William Gjestemoen Rønning
 • Finn Kristian Kleppe
 • Nichlas Tveit Schmidt (Sekretær)
 • Daniel Olsen
 • Martin Amlie
 • Hans-Peter Röder (Kasserer)
 • Daniel Bakke Randby
 • Morten Dybing

Du finner mer info om styret og deres arbeidsoppgaver her (krever innlogging).

Administrasjonen:
Hovedstyret har god hjelp av en fast frivillig administrasjon som består av: Treffpunkt-redaksjon (medlemsblad), Nett-redaksjon, Moderatorer på forum og Teknisk drift av it-systemene. Ansvarlige sjefer er:

 • IT-sjef og moderatoransvarlig, Bjørn Badowski.
 • Treffpunktredaktør, Joachim Næss.
 • Nettredaktør, Finn Kristian Kleppe.

Valgkomiteen:
Egen valgt valgkomite jobber for å rekruttere egnede personer til valg i hovedstyret, som revisor og valgkomite. Halvparten av vervene er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og skjev rotasjon i hovedstyret og valgkomite.

Banekjøringsgruppe og utstillingsgruppe:
Disse to gruppene består av noen fra hovedstyret og en gruppe ivrige og flinke medlemmer som hjelper til med planlegging og gjenomføring av våre hovedtreff. 

Pressekontakt
Pressekontakt er Anders Steen Thoresen, som kan nås på 48259990 (Send gjerne SMS med kontaktinfo) eller ast @ vacn.no