Lokallag

Klubben har en rekke lokallag. Aktiviteten varierer fra lokallag til lokallag, noen mer aktive enn andre.

 • Agder
 • Bergen
 • Drammen
 • Follo
 • Hadeland
 • Haugesund
 • Mjøsa
 • Molde
 • Nordmøre
 • Nord-Trøndelag
 • Nord Østerdal
 • Nordland
 • Oslo
 • Romerike
 • Solør
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Telemark
 • Troms og Finnmark
 • Valdres
 • Vestfold
 • Østfold
 • Ålesund

Foruten aktiviteter så er det lokallagene som forsyner medlemmer med skiltplater og klistremerker med klubb-logoen, noe som bør befinne seg på alle medlemsbiler.

Lokallagsstyrene kan ha stor nytte av at medlemmer har ajourholdt sin medlemsprofil med hvilket lokallag som er nærmest.

Mer informasjon om aktiviteten og kontaktinformasjon finner du under lokallag på forumet.