Årsmøte 2016

På søndag ble klubbens årsmøte avholdt på Losby Gods på Lørenskog.

Et nesten fulltallig styre samlet seg for å avholde dette og et beskjedent oppmøte av medlemmer møtte opp.
En rekke saker ble tatt opp og gode spørsmål ble besvart. Les mer i møtereferatet.
I tillegg ble to nye styremedlemmer stemt inn, Morten Dybing og Nichlas Tveit Schmidt som også deltok på møtet.

Etter møtet var ferdig samlet alle seg til en hyggelig julelunch og hyggelig klubb/bilprat.