VACN Rudskogen 2018

Årets siste banetreff på asfalt på Rudskogen Motorpark 21. - 22.09

Publisert 03.09.2018  21:01

Nå er det snart siste VACN-treff for 2018-sesongen. Noe sent på året ifht. tidligere år, men det får så være. Vi får ta med ekstra vinterhjul, sånn bare for å være sikker. Vi satser på at det er solgløtt og enda opphold til 21.- 22.09 når vi skal rulle inn på plassen. 

Vi ønsker alle medlemmer og ikke-medlemmer velkommen til Rudskogen Motorpark, store som små til to-dagers bane- og utstillingstreff. Det blir mye gromme biler og masse flotte folk som elsker bilene sine, enten om de står og gnukker på de i mange timer til utstillingen eller om de ligger på rygg for å skru sammen siste rest før de skal ut på sesongens siste treff. Utstilling er på lørdag, banekjøring er fredag og lørdag.  

Tidskjema/Program: NB! KAN ENDRES MOT TREFFETS START! 

Torsdag:  

19:00 - Campen åpner for innkjøring  

23:00 - Porten stenger  

Fredag:  

08:00 - Porten åpner. Sekretariat åpner og registrering og teknisk starter.  

09:30 - Førermøte 1  

10:00 - Banekjøring starter  

11:00 - Førermøte 2  

14:00 - Førermøte nr. 3        

15:00 - Banekjøring starter 

15:30 - Førermøte 4  

20:00 - Kjøring avsluttes  

23:00 - Porten stenger  

Lørdag:  

08:00 - Porten åpner. Sekretariat åpner og registrering og teknisk starter.  

09:30 - Førermøte 1  

10:00 - Banekjøring starter  

11:00 - Førermøte 2  

13:00 - Bedømming av utstilte biler starter (Fra kl. 12:00 vil det ikke lenger være mulig å melde seg på utstilling)  

14:00 - Bedømming utstilling avsluttes  - Førermøte nr. 3              

15:00 - Premieutdeling utstilling  

15:30 - Førermøte 4        

18:00 - TBD 

19:00 - Kjøring avsluttes  

21:00 - Porten stenger (området må være tømt).  

Kjøringen deles opp i 20 minutter per heat, klasse 1, klasse 2 og klasse 3. Under finner du all informasjon du trenger. Spørsmål kan stilles og påmelding banekjøring og utstilling gjøres på forumet (kun for medlemmer). Spørsmål kan stilles og påmelding banekjøring og utstilling gjøres på forumet (kun for medlemmer).

IMG_0485.jpg

Priser:  

Inngang til treffet vårt er gratis. Uavhengig om du er besøkende, passasjer eller fører. Vi tar ikke betalt for verken bilhenger, campingvogn eller buss.  

Priser for medlemmer:  

1300,- for banekjøring to dager inkludert obligatorisk forsikring for en sjåfør.  

700,- pr. dag inkludert obligatorisk forsikring pr. sjåfør  

200,- i obligatorisk forsikring for passasjerer  

400,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert.  

 

Priser for ikke-medlemmer:  

2200,- for banekjøring to dager inkludert obligatorisk forsikring for en sjåfør.  

1400,- pr. dag inkludert obligatorisk forsikring pr. sjåfør  

200,- i obligatorisk forsikring for passasjerer  

600,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert.  

100,- for å stille ut bilen på lørdag, dette er inkludert i banekjøringen.  

Tips: Tegner du medlemskap hos oss på treffet (550,- kr) kan du regne på prisene som medlem.  

Det er åpent for alle merker på vårt treff. (Merk: ingen Drifting tillatt)

 

GENERELL INFO GJELDENDE FOR RUDSKOGEN 2018:  

Frivillige i VACN på treffet:  

Det skal være relativt lett å gjenkjenne oss på treff da vi bærer t-skjorter med CREW på ryggen. De fleste av oss har samband og kan raskt varsle om det skulle være noe eller kunne svare på de spørsmål du måtte ha. Merk at noen har egne felt og ikke kan svare på alt nødvendigvis på stående fot.  

Overnatting:  

Overnatting skjer på baneområdet enten til venstre på asfalten eller på høyre side på grusplass. Alternativt campingplasser, hotell eller hytteutleie i området ved banen. Fest og moro på kveldstid er bare hyggelig, men bruk hodet og husk at vi alle representerer klubben også på kveldstid. Det vil være mulig å overnatte fra torsdag kveld til lørdag kveld. Det vil ikke være mulig å overnatte på Rudskogens område til søndag. Vi henstiller til fornuft ved bruk av musikkanlegg.  

Musikk skal dempes kl. 24 og skrus helt av senest kl.02. Start/rusing av motor etter kl. 22 vil bety beslag av nøkler. Gjentas dette vil man kunne få kjøreforbud resten av helgen. Start av motor i ruset tilstand blir politianmeldt på stedet. 

Det vil gå tydelig merkede vakter rundt på området mellom 23:00 og 08:00 alle netter som vil passe på at denne regelen holdes. Skal du slå opp telt på asfalten er det strengt ulovlig å forankre seg i asfalten med skruer/bolter/o.l. Blir dette oppdaget vil ikke klubben dekke kostnaden for reparasjon på asfalten og blir enkeltpersonens ansvar mot Rudskogen.  

Etter tidligere forsøk på å begrense uvettig og støyende kjøring med pitbike i campen, må vi nå forby all bruk av dette straks banekjøringen er ferdig for dagen. Porten til banen/campen er stengt mellom 23:00 og 08:00, nr. til en nattevakt med nøkkel vil være hengt opp på porten. 

 

Rudskogen/område:  

Gangbro over til øya:  

Rudskogen har fått montert den gamle Operabrua som sto i Oslo, til alles frie disposisjon for å komme seg over til øya. Det er dessverre ikke mulig å stå på gangbroen for å se/filme, mest fordi broen er nesten helt lukket. Broen er derfor kun for å komme seg over til øya ifra depotområde. Her kan man fritt stå som publikum eller som fotograf.  

Bom/port: Bommen inn til området stenges kl.23, åpning etter dette avtales dette ved behov, lapp med nummer henger på porten.  

Sikkerhet:  

Sykestue er på banen med ambulansepersonell, meld ifra til VACN-Crew om du eller andre blir syke eller trenger førstehjelp. Brannposter med slukkeutstyr er plassert både i depot, langs banen samt NRC (banemannskap) har dette i bilene. Klubben har god dialog med politiet, som vil patruljere treffet i enkelte perioder. Godt synlige (gul vest) vakter vil patruljere området mellom 23:00 og 08:00 hver natt.  

Tribuner:  

Det er flere muligheter. Det står en tribune i utgangen av langsvingen og en på enden av langstrekka og generell mulighet til å se rundt banen, på øya eller i pit-lane.  

UAVS/RPA (Drone): DET ER IKKE TILLATT MED DRONE PÅ RUDSKOGEN! OVERTREDELSE VIL MEDFØRE POLITIANMELDELSE. DETTE PUNKTET ER UFRAVIKELIG.

Depotområdet:  

Vann: Uttak til to hageslanger, det er svært begrenset muligheter for vask av bil, kun avspyling.  

Toalett: Det er handicaptoalett helt på enden av pit-garasjene mot utkikkshaugen, vanlige toaletter finnes i samme ende, bare på kortsiden. Dette er helt nye toaletter med båser og ikke toalettkontainere som tidligere.  

Dusj: Det er to dusjer i samme bygg som toalettene. Disse er uten skillevegger og ikke egne for damer/herrer. Damer tillates å okkupere hele rommet når de dusjer.  

Miljøstasjon: Grønn kontainer som er plassert ved innkjøring til pit-lane. Denne SKAL brukes. Denne bruker du for å bli kvitt spillolje, bremsevæske, kjølevæske, dekk(rester) eller annet ifra bil.  

Strøm: Det vil bli satt ut strømskap på asfaltdelen av depot. Det vil ikke bli mulighet for strøm på grusplassen. Her vil det evt. bli nødvendig med batterier/aggregat. Tenk på hvor du plasserer denne mtp. støy og eksos på nattestid.  

Mat/drikke: Kafeteriaen vil være åpen mens banekjøring pågår, her kan du få både varm og kaldmat, samt drikke. Klubben stiller med varm gassgrill som medlemmene kan fritt grille mat på. Engangsgrill er ikke tillatt.  

Søppel: Det blir plassert ut søppelkontainere. Bruk disse. Du kan godt fylle egne søppelsekker og hive dette i kontaineren ved avreise. Forbudt å kaste unødvendige objekter som hele telt, sofaer og andre større objekter da klubben ikke leier inn mer containere enn nødvendig for ordinær camping.  

Pit-lane: Det er ikke tillatt med pitbike/sparkesykkel/Segway i pitlane grunnet faren for påkjørsel. Aldersgrense for å ferdes alene i pit-lane er 15 år. Ingen under 6 år kan ferdes der selv i følge med voksne.  

BANEKJØRING:  

VACN har utarbeidet et eget reglement som du kan lese her: Reglement_Banekjøring_VACN_v1.6.pdf

Dette reglementet er til enhver tid gjeldende.  

Drifting er ikke tillatt! Med dette mener vi kontrollert sladding med bakhjulstrukket bil satt opp for motorsportsgrenen drifting. Har du en bil som er satt opp for drifting er ikke dette treffet for deg.  

En bil med firehjulstrekk (quattro, Syncro eller lignende) går ikke under denne kategorien.  Banekjøring skjer på eget ansvar, klubben dekker ikke skade på egen eller andres eiendom. Du er selv ansvarlig for å ordne med forsikring.  

Banekjøring er delt opp i tre klasser: 

Klasse 1 - Gatebil med mer enn 5kg pr hk

Klasse 2 - Gatebil med mindre en 5kg pr hk

Klasse 3 - Biler med fullt bur, bøttestol og fire punkt sele  

Info om krav til kjøreutstyr og annet finner du i reglementet vedlagt artikkelen. Kjøring vil bli fordelt etter følgende mal (se bilde) , klasse en kjører fra hel time til 20 minutter over, så kjører klasse to 20 minutter og til slutt kjører klasse tre 20 minutter. Det tas forbehold om endringer. Dette informeres det om på speaker under treffet.  klasseinndeling2018.png

 

Biler som kan kjøre på VACN treff:  

Alle som skal være fører på bil på banen må ha deltatt på førermøte (eget bånd for dette vil utdeles på møtet) for å kunne kjøre på banen.  

Alle bilmerker kan kjøre på VACN-treffet så lenge bilen går igjennom klubbens egen tekniske kontroll og fører følger de reglene som er blitt satt. Det er ikke krav til skilter på bil, uansett klasse.  

Instruktører som sitter på med uerfarne sjåfører: 

De som ønsker dette vil kunne kjøre noen runder med instruktør om de ønsker det. De som skal være instruktører er personer med mye kjøreerfaring fra denne type banekjøring. Klubben stiller med disse gratis til alle som vil kjøre, enten om du er ny, ønsker tips til å bli en bedre sjåfør eller virkelig tjene inn tid om du kjører rundetider.  

For uerfarne sjåfører:  

Alle som ikke har baneerfaring bør kjøre med et godt synlig «L-klistremerke» de tre første dagene de kjører på bane. Dette for å synliggjøre at han ikke er erfaren i forhold til andre sjåfører og banemannskap. Å kjøre med «L» betyr ikke at du er en dårlig sjåfør. Du kan godt kjøre med «L» om du ønsker at andre skal gi deg bedre plass ute på banen, klubben er kjent for å ha god kjørekultur og de fleste sjåfører gir deg litt ekstra plass. Vi vil også informere om dette på våre førermøter.  

Teknisk kontroll av alle biler:  

Alle biler skal gjennom en teknisk kontroll før de får kjøre. Dette tas på banekjøringsdagen utført av klubbens tekniske kontrollører.  

Mer info om dette i reglementet, et kort sammendrag over de viktigste punktene: Bremsevæske må tåle minst 200 grader.  

Biler som går på E85 må merkes tydelig med dette (klistremerker kan fås i sekretariat). Batteri må sitte godt fast (også de som sitter i originalt feste).  

Stoler må være forsvarlig festet (originale stoler med litt "slark" er ok). 

Alt av lys på bilen må fungere (I klasse 3 er det krav til bremselys, kjørelys og blinklys bak mens foran holder det at et av frontlysene lyser).  

dB må ikke overstige 100dB målt på 4500rpm ca. 0,5m og 45 grader fra eksosrørets utløp. Bøttestoler i kombinasjon med firpunkt-sele er kun tillatt om det er bur i bilen. Man kan kjøre med bøttestol uten bur, men da må original trepunkts-sele benyttes.  

Promilletest:  

Stikkprøver med promilletest kan bli utført uten forvarsel uansett tid på dagen. Du kan komme til sekretariatet og blåse om du er usikker på om du er skikket til å kjøre. Oppdages kjøring med promille, på banen eller i depot vil dette resultere i kjøreforbud resten av helgen og politianmeldelse. 

Flaggvakter: På Rudskogen er det skjermer som viser flagg. Dette styres av Racekontroll og alle flaggene som blir vist der presenteres på førermøtene. Racekontroll har i oppgave å følge med på all kjøring som skjer på banen. De vil følge med på uvettig kjøring, spesielt oppmerksom på uerfarne sjåfører og om det er overtredelser av reglene for vårt treff. De gir beskjed til påslipp og de vil igjen informere fører om hvorfor de er flagget av. Ved ulykker flagges det rundt hele banen og Racekontroll sender ut mannskap. 

Konsekvenser for fører:  

Tilsnakk og karantene for uvettig kjøring/brudd på bestemmelsene. Straffene kommer an på overtredelsen. Straffen kan være karantene en eller flere timer, eller ut sesongen. Løpsleder bestemmer straff.  

Tilsiktet eller utilsiktet utforkjøring:  

Hold til siden hele veien inn og kjør inn i pit på første runde. Spyl av sand/grus for å ikke spre dette på banen. Oppdager du en olje eller kjølevannslekkasje kjører du så fort som mulig ut på gresset for å unngå oljesøl på banen.  

Avvik ifra kø-prinsippet i pitlane:  

Biler som har instruktør om bord:  

Crewmeldemmer som er med på å arrangere treffet slipper å ha bilen i ordinær kø, vi mener det er bedre at de bruker tiden på å avvikle treffet enn å ta lengre pauser for å stå i kø.  

Sammendrag krav til banekjøring for bil, sjåfør og passasjer:  

dB-krav satt på Rudskogen er 100dB. Måling blir utført og logget i teknisk.  

Bilen skal være i forskriftsmessig stand.  

Bilen skal bestå vår egen teknisk kontroll.  

Det er tillatt med fører + en passasjer.  

Kjørelys er påbudt så lenge man er på banen.  

Hjelm skal være på hodet og alle dører skal forbli lukket inntil du tidligst entrer depotområdet/pit-lane. Dvs. selv etter dekkstabelen skal alt være på.  

Alle vinduer og soltak skal være lukket. (Soltak på vipp er OK). Brudd på dette gir deg svartflagg.  

Førermøte- og/eller opplæring er påkrevd.  

Det er gentlemans-prinsippet som gjelder: Slipp forbi raskere biler på oversiktlige plasser og vis hensyn overfor de som er mindre erfarne enn deg. Klubben har kjørekultur som består av sporvalg.  

Krav til kjørebekleding ut ifra hvilken klasse du kjører i.  

Krav til PVC-presenning under bilen om du parkerer på asfalten og bruker bilen til banekjøring.  

Vedr. bur, bøttestoler og firpunktseler:  

Bøttestoler og firpunktseler er kun godkjent om bilen har veltebøyle eller bur. Du får ikke kjøre om du kjører en kombinasjon av bøttestol og firpunktsele, men ikke bur. Du får kjøre om du ikke har bur og benytter de originale beltene i bilen i kombinasjon med bøttestol.  

UTSTILLING: NB! PROGRAMMET KAN ENDRE PÅ SEG, DET SAMME GJELDER KLASSENE. 

Utstillingen er på lørdagen!  

Følgende klasser premieres:   

Topp 5 Audi  

Topp 5 VW  

Topp 5 Young Timer (20 - 30)

Topp 5 Old Timer (30 +)  

Topp 3 Luftkjølt  

Beste Motorrom  

Beste Felg  

Pris: 100,- pr. bil som skal stille ut V.A.G for ikke-medlemmer  

Gratis for medlemmer, husk medlemskort eller appen!  

Vaskeplass: Vask av bil vil være mulig rett ved innkjøring til depot.  

Sted: Langs pit-garasjene, det vil være skiltet.  

Tid: 

Lørdag:

08:00 - Sekretariat åpner. Registrering starter.  

12:00 - Bedømming av utstilte biler starter, sekretariatet stenger og innkjøring på utstilling stenger.  

14:00 - Bedømming avsluttes  

15:00 - Premieutdeling utstilling  

Informasjon om klasser det premieres i vil oppdateres her fortløpende. Alle klasser premieres, men klasser kan justeres ned til færre pokaler hvis det er få påmeldte. 

Påmelding foregår i sekretariat mellom kl. 08.00 og 12.00 på utstillingsdagen.  

OBS OBS! Det er ikke mulig å melde seg på utstilling etter kl. 12.  

Merk: Det er ikke tillatt å kjøre inn på utstillingsområdet uten utstillingslapp i vindu/montert på bil. Utstillingslapp får du i sekretariat. Ta hensyn til hverandre, det er få vaskeplasser og det er mange om vannhullet så del på det som er. Tørking av bilen skal tas utenfor vaskeplassen. Det er asfalt på hele område hvor utstillerne skal ferdes og vi ser helst at dere frigir vaskeplassen til vasking og ikke okkuperer plass for å tørke av bilen.  

 

Bli medlem

VACN 2018- Powered by Invision Community