VACN VÅLER 18

Snart er det klart for klubbens første store bane- og utstillingstreff iår, denne gang på NAF Motorsenter Våler 1-3. Juni, 2018.

Publisert 27.04.2018  14:19

VACN Vaaler 2018Snart er det klart for klubbens første store bane- og utstillingstreff iår, denne gang på NAF Motorsenter Våler 1-3. Juni, 2018.

Under finner du informasjon og program. Spørsmål kan stilles og påmelding banekjøring og utstilling gjøres på forumet i denne tråden (kun for medlemmer).

Priser:
Inngang kr 50 pr person, betales i porten, kontant eller med VIPPS id 17639.

Priser for medlemmer:
1500,- for banekjøring tre dager inkludert obligatorisk forsikring for en sjåfør.
600,- pr dag inkludert obligatorisk forsikring pr. sjåfør
200,- i obligatorisk forsikring for passasjerer
400,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert.

Priser for ikke-medlemmer:
2100,- for banekjøring tre dager inkludert obligatorisk forsikring for en sjåfør.
1100,- pr dag inkludert obligatorisk forsikring pr. sjåfør
300,- i obligatorisk forsikring for passasjerervipps_vaaler.jpg
700,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert.
100,- for å stille ut bilen på Lørdag, dette er inkludert i banekjøringen.
Vi tar kontant, kort og VIPPS!

Tips: Tegner du medlemskap hos oss før eller på treffet (550,-) kan du regne på prisene som medlem.

Tidskjema/Program:

Torsdag:
17:00 - Campen åpner (ned til høyre før innkjøring til baneområdet)
Merk: Det er ingen anledning til å parkere/overnatte inne på depot-området. Området er nå gjerdet inn med elektronisk bom som stenges automatisk.

Fredag:
08:00 - Porten åpner
             Sekretariat åpner
             Teknisk kontroll starter
09:30 - Førermøte
10:00 - Banekjøring starter (Sløyfe 1+2+3) Teknisk stenger

12:00 - Teknisk åpner igjen.

14:00 - Førermøte nr. 2 (Banen stenges under førermøtet)

14:30 - Banekjøring fortsetter (Sløyfe 1+2).

16:00 - Teknisk stenger for dagen!
18:00 - Dekktest i sving (Muntlig påmelding i sekretariat, med forbehold om nok deltakelse).
19:00 - Kjøring avsluttes.

Lørdag:
08:00 - Porten åpner
            Sekretariat åpner
            Teknisk kontroll starter
09:30 - Førermøte
10:00 - Banekjøring starter (Sløyfe 1+2+3) Teknisk stenger!

12:00 - Teknisk åpner igjen!
14:00 - Førermøte nr. 2 (Banen stenges under førermøtet).
14:30 - Banekjøring fortsetter (Sløyfe 1+2).

16:00 - Teknisk stenger for dagen!
18:00 - Akselerasjonstest (Muntlig påmelding i sekretariat, med forbehold om nok deltakelse).
19:00 - Kjøring avsluttes.


Søndag:
08:00 - Porten åpner
09:00 - Innkjøring til utstillingsområde åpner.
11:00 - Sekretariat åpner og teknisk kontroll starter
12:00 - OBS! Påmelding og innkjøring utstilling stengt og bedømming av utstilte biler starter.
12:30 - Førermøte
13:00 - Banekjøring starter (Sløyfe 1+2+3). Teknisk kontroll stenger for dagen.
14:00 - Bedømming utstilling avsluttes.
15:00 - Premieutdeling utstilling
15:00 - Banekjøring fortsetter (Sløyfe 1+2).
17:00 - Banekjøring avsluttes

Alle 3 sløyfer av banen vil bli benyttet 1.halvdel av dagen, dette vil det bli informert om på førermøte.

Generell info gjeldende for VACN Våler 2018

Hvordan finner du frem?
Vi bruker beach-flagg som er merket med fargekoding:

 • Rødt: Førermøte
 • Grønt: Sekreteriat
 • Gult: Teknisk
 • Blått: Utstilling


Frivillige i VACN på treffet:
Det skal være relativt lett å gjenkjenne oss på treff da vi bærer t-skjorter med CREW på ryggen og eller refleksvest. De fleste av oss har samband og kan raskt varsle om det skulle være noe eller kunne svare på de spørsmål du måtte ha. Merk at noen har egne felt og ikke kan svare på alt nødvendigvis på stående fot.

Overnatting:

Overnatting SKAL skje på campingen (gressområde) ned grusveien til høyre rett etter at man svinger inn mot Vålerbanen. Området blir låst etter kl.20:00 med fysisk bom. Så altså ingen overnatting i depot. 

Det er mulig å leie rom på hotellet ved banen. Vålerbanen Hotell

 Fest og moro på kveldstid er bare hyggelig, men bruk hodet og husk at vi alle representerer klubben også på kveldstid.
Vi henstiller til fornuft ved bruk av musikkanlegg, volumet skal være senket kl. 00:00 og at det skal være stille etter klokken 02:00 med tanke på andre medlemmer. Punktet er ufravikelig.
Bruk av pitbike, uregistrert ATV eller rusing av motor er ikke tillatt på campingen.


Sikkerhet:
Sykestue er på banen med ambulansepersonell, meld ifra til VACN-Crew om du eller andre blir syke eller trenger førstehjelp. Brannposter med slukkeutstyr er plassert både i depot, langs banen, samt banemannskap har dette i bilene. Campen har også dette.
 

Førermøte:
Førermøte avholdes i hall-delen i den nye kafeteriaen/hoteller  

Publikum:
Grunnet tillatt sladd på hele banen er det ikke tillatt å stå i pitlane, eller langs gjerdet mot banen på langstrekka. 

Publikum kan bevege seg på hele depotområdet, tribunen og «observasjonsdekket» oppå det gule bygget 


UAVS/RPA (Drone): 
Flyvning av Drone er ikke tillatt, Vålerbanen er en NO-FLY sone. 
Eneste unntak er hvis operatøren innehar gyldig RO1-lisens og gyldig forsikring. Dette må medbringes!
Brudd på dette vil medføre politianmeldelse og beslag av utstyr resten av treffet. 


Depotområdet:
Vann: Det vil være mulig å hente vann ved toaletter/dusj eller ved vaskeplassene.

Toalett: Toaletter vil finnes i den grønne hallen, gult hus ved gocart banen, administrasjonsbygget og i kafeteriaen på hotellet

Dusj: Det er dusjer i det gule huset ved gocart banen. Merk at porten stenges kl.20 så dusjing må avsluttes før dette ellers blir du innelåst på området.

Mat/drikke: Kafeteriaen vil være åpen mens banekjøring pågår, her kan du få både varm og kaldmat samt drikke. Klubben stiller med varme tønnegriller som medlemmene kan fritt grille mat på på kveldstid. Engangsgrill er ikke tillatt.

Søppel: Det blir plassert ut søppelkontainere. Bruk disse. Du kan godt fylle egne søppelsekker og hive dette i kontaineren ved avreise. Forbudt å kaste unødvendige objekter som hele telt, sofaer og andre større objekter da klubben ikke leier inn mer containere enn nødvendig for ordinær camping.

Hengerparkering:
Hengerparkering skal ikke gjøres i depot-området, parkering på grusplassen på innsiden av gjerdet, på grusplassen før hotellet eller nede på camp-området. 

Elektrisk port:
Området er sikret med høye gjerder og elektrisk port. Hotell / Kafé er utenfor dette området.
Porten stenges klokken 20:00, så alt personell må være på utsiden av området før klokken 20:00 hver dag.  

 

Pit-lane:

 • Det er ikke tillatt med pitbike/sparkesykkel/Segway i pitlane grunnet faren for påkjørsel.
 • Personer under 15 å skal følges av voksen til enhver tid.
 • Parkering i pit-lane er ikke tillatt.


Annen info:
All bruk av motoriserte kjøretøy i ruset tilstand på camp eller treffområdet er ikke tillatt! Dette betyr start av motor og/eller rusing. Om dette forekommer vil dette bli anmeldt til politiet på stedet og man vil bli bedt om å forlate treffet. 

Politiet vil komme innom treffet og campen med jevne mellomrom i løpet av helga.

heat_fordeling.pngBanekjøring:

VACN har utarbeidet et eget reglement som du kan lese her:

Reglement for banekjøring i VACN regi

Dette reglementet er til enhver tid gjeldende.

Banekjøring er delt opp i tre klasser:

 • Klasse 1 - Gatebil med mer en 5kg pr hk
 • Klasse 2 - Gatebil med mindre en 5kg pr hk
 • Klasse 3 - Biler med fullt bur, bøttestol og firpunkt sele

Info om krav til kjøreutstyr og annet finner du i reglementet over.
Dette er et sporkjøringsevent som vil foregå på sløyfe 1-3 hele helgen.
Heatene er fordelt med 20 minutter kjøretid per heat.

Sladding er tillatt på hele banen, såfremt dette ikke utgjør fare for personell, eller medfører materielle skader. Dette medfører en økt sikkerhetsrisiko, så tilskuere får ikke stå inntil gjerdet. Tilskuere må stå på tribunen, eller på observasjonsdekket.  

Har du planer om å komme med driftebil, er ikke dette treffet for deg.
 


Biler som kan kjøre på VACN treff:

 • Alle som skal være fører og/eller passasjerer i bil på banen må ha deltatt på førermøte hver dag (egen bånd for dette vil utdeles på møtet) for å kunne kjøre på banen. 
 • Alle bilmerker kan kjøre på VACN-treffet sålenge bilen går igjennom klubbens egen tekniske kontroll og fører følger de reglene som er blitt satt.
 • Elbiler og elhybrider er ikke tillatt på Vålerbanen.  
 • Det er ikke krav til skilter på bil, uansett klasse.

Instruktører som sitter på med uerfarne sjåfører:

 • De som ønsker dette vil kunne kjøre noen runder med instruktør om de ønsker det.
 • De som skal være instruktører er personer med mye kjøreerfaring fra denne type banekjøring. Klubben stiller med disse gratis til medlemmene enten om du er ny, ønsker tips til å bli en bedre sjåfør eller virkelig tjene inn tid om du kjører rundetider.

For uerfarne sjåfører:

 • Alle som ikke har baneerfaring bør kjøre med ett godt synlig L klistremerke de tre første dagene de kjører på bane. Dette for å synliggjøre at han ikke er erfaren i forhold til andre sjåfører og banemannskap. Å kjøre med L betyr ikke at du er en dårlig sjåfør. Du kan godt kjøre med L om du ønsker at andre skal gi deg bedre plass ute på banen, klubben er kjent for å ha god kjørekultur og de fleste sjåfører gir deg litt ekstra space. Vi vil også informere om dette på våre førermøter.


Teknisk kontroll av alle biler:

Alle biler skal gjennom en teknisk kontroll før de får kjøre. Dette tas på banekjøringsdagen utført av klubben’s tekniske kontrollanter. Mer info om dette i reglementet, et kort sammendrag over de viktigste punktene:

 • Bremsevæske må tåle minst 200 grader
 • Biler som går på E85 må merkes tydelig med dette (klistremerker kan fåes i sekreteriat)
 • Batteri må sitte godt fast (også de som sitter i originalt feste)
 • Stoler må være forsvarlig festet (originale stoler med litt "slærk" er ok)
 • Alt av lys på bilen må fungere, dette gjelder også blinklys foran OG bak (i klasse 3 holder det med et kjørelys foran)
 • dB må ikke overstige 90dB på 4500rpm, målt 0,5 meter bak i 45graders vinkel ifra eksos.
 • Bøttestoler i kombinasjon med firpunkt sele er kun tillatt om det er bur i bilen. Man kan kjøre med bøttestol uten bur, men da må original trepunkt sele benyttes.


Promilletest:

 • Stikkprøver med promilletest kan bli utført uten forvarsel uansett tid på dagen. Førere som ikke aksepterer dette, vil ikke få kjøre på banen.
 • Du kan komme til sekretariatet og blåse om du er usikker på om du er skikket til å kjøre.


Flaggvakter:
Disse står rundt på banen, i påslipp, i racekontroll og i tårnet. Deres oppgave er å være spesielt oppmerksomme på uerfarne sjåfører, uvettig kjøring og biler med E85 merke. Skulle de se noe som ikke er bra melder de fra til Løpsleder. Han melder så videre til Påslipp så de kan si fra til sjåføren hvorfor han ble svartflagget. Er det en ulykke melder dette også direkte til Løpsleder som igjen melder til ambulanse/tauing/Påslipp.

Konsekvenser for fører:

 • Tilsnakk og karantene for uvettig kjøring/brudd på bestemmelsene. Straffene kommer an på overtredelsen. Straffen kan være karantene en eller flere timer, eller ut sesongen. Løpsleder bestemmer straff.


Tilsiktet eller utilsiktet utforkjøring:

 • Hold til siden hele veien inn og kjør inn i pit på første runde. Spyl av sand/grus for å ikke spre dette på banen. Oppdager du en olje eller kjølevannslekkasje kjører du så fort som mulig ut på gresset for å unngå oljesøl på banen.


Avvik ifra kø-prinsippet i pitlane:

 • Biler som har instruktør ombord
 • Crewmeldemmer som er med på å arrangere treffet slipper å ha bilen i ordinær kø, vi mener det er bedre at de bruker tiden på å avvikle treffet enn å ta lengre pauser for å stå i kø.


Sammendrag krav til banekjøring for bil, sjåfør og passasjer:

 • dB-krav satt på Vålerbanen er 90dB. Måling blir utført og logget i teknisk.
 • Bilen skal være i forskriftsmessig stand
 • Bilen skal bestå vår egen teknisk kontroll
 • Det er tillatt med fører + èn passasjer.
 • Kjørelys er påbudt så lenge man er på banen.
 • Hjelm skal være på hodet og alle dører skal forbli lukket inntil du tidligst entrer depotområdet/pit-lane. Dvs. Selv etter dekkstabelen skal alt være på.
 • Alle vinduer og soltak skal være lukket. (Soltak på vipp er OK) Brudd på dette gir deg svartflagg.
 • Førermøte- og/eller opplæring er påkrevd
 • Det er gentleman's prinsippet som gjelder: slipp forbi raskere biler på oversiktlige plasser og vis hensyn overfor de som er mindre erfarne enn deg.
 • Klubben har kjørekultur som består av sporvalg, sladd som ikke utsetter andre for fare eller over evne er tillatt.
 • Krav til kjørebekleding ut ifra hvilken klasse du kjører i.
 • Krav til PVC-presenning under bilen om du parkerer på asfalten og bruker bilen til banekjøring. Fører/Eier av kjøretøy som lekker væske på asfalt må akseptere å bli stillt økonomisk ansvarlig
 • Yngre passasjerer må være minst 150cm, og skal kunne bruke bilens sikkerhetsutstyr uten hjelpemidler. 


Vedr bur, bøttestoler og 4punktseler:

 • Bøttestoler og 4-punktseler er kun godkjent om bilen har veltebøyle eller bur.
 • Du får ikke kjøre om du kjører kombinasjon av bøttestol og 4-punktsele men ikke bur.
 • Du får kjøre om du ikke har bur og benytter de originale beltene i bilen i kombinasjon med bøttestol.

Alle bilmerker er tillatt på banen.

Utstilling:

Pris:
100,- pr bil som skal stille ut vag for ikke-medlemmer
Gratis for medlemmer, husk medlemskort/app!

Vaskeplass:
Vask av bil vil være mulig i port på enden av den grønne hallen, samt utenfor.

Sted:
På gocartbanen, det vil være skiltet.

Tid Søndag:
08:00 - Sekretariat åpner
09:00 – Innkjøring til utstillingsområde åpner
12:00 - OBS! Påmelding og innkjøring utstilling stengt og bedømming av utstilte biler starter
14:00 - Bedømming avsluttes
15:00 - Premieutdeling utstilling


Premier:

 • 1-5 beste Audi
 • 1-5 beste VW
 • 1-5 beste Classic (Eldre enn 20 år)
 • Beste felg
 • Beste motorrom
 • Longest distance

Alle klasser premieres, men klasser kan justeres ned til ferre pokaler hvis det er få påmeldte.

OBS OBS! Det er ikke mulig å melde seg på utstilling etter kl. 12.

Merk: Det er ikke tillatt å kjøre inn på utstillingsområdet uten utstillingslapp i vindu/montert på bil. Utstillingslapp får du i utstillingsekretariatet ved gokart banen.

Ta hensyn til hverandre, det er få vaskeplasser og det er mange om vannhullet så del på det som er. Tørking av bilen skal taes utenfor vaskeplassen. Det er asfalt på hele område hvor utstillerne skal ferdes og vi ser helst at dere frigir vaskeplassen til vasking og ikke okkuperer plass for å tørke av bilen.

Hvis du ikke stiller ut bilen og ønsker å ha muligheten til vinne fine premier fra våre samarbeidspartnere kan du delta på vår quiz i papirform ved sekretariatet!

Vi ønsker alle hjertelig velkomne 1-3. Juni.

 

VACN Våler 18 arrangeres i samarbeid med:

 

Autobua

 

Autodude

 

Bilnerden

 

Eibach Norge

 

Flissundet Motorsenter

 

Hurtigruta Carglass

 

Scandicshine

 

Skruvat

 

O.C.T Tuning

 

Tempe Dekk 

OJ Torheim

 

 

 

 

 

 

 

Car-Spa

 

 

 

 

 

Revive

 

 

 

 

 

 

 

 Conlogo

 

 

 

 

 

 

 

MECA

 

 

 

 

 

 

 Swisswax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastidip

 

 

 

 

 

 E.A Bryn

 

 

 

 

Baneoversikt
Bli medlem

VACN 2018- Powered by Invision Community